Lejligheder med gedigne rammer

Samtlige 19 lejligheder, fordelt på 5 to-plans og 14 et-plans boliger, er gennemgående i bebyggelsens bredde med udsigt til vand og by. Lejlighederne er bearbejdet individuelt og har hver sin helt egen karakter – som er med til at tilføre HAVNEKARRÉEN den unikke kvalitet.

Recesser og skiftende forbandter bruges som grafiske bearbejdninger til at tilføre liv i murværket, og skaber ru skyggedannelser i facadepartierne på de to bygninger, som mødes i den fælles gårdhave. Det grønne gårdrum åbner sig mod havnen med beplantninger, private haver til flere af lejlighederne og en offtentlig tilgængelig passage, som forbinder havnefronten og Sophie Brahes Gade.

© Copyright - havnekarreen / design: dbyk.dk